Благодарим Ви за поръчката.

Вашата поръчка с № е успешна. 

Заплащането може да се извърши като посетите магазинът на адрес:
гр. Варна,
или:

ОББ BG95UBBS88881000838576

След заплащане на услугата, доставката ще бъде изпълнена.