Oбщи условия на електронен магазин -  www.dostavka-floradecor.com 


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящите условия са предназначени за регулиране на търговските взаимоотношения, свързани с осъществяването на електронна търгония, съгласно ЗЕТ, между „Флора Декор СМ“ ЕООД, собственик на електронен магазин , достъпен чрез домейн www.dostavka-floradecor.com, наречен по-долу Търговец и ползвателите наречени по-долу Клиенти.

А) Информация съгласно ЗЕТ и ЗЗК:

- Наименование на търговеца: „Флора Декор СМ“ ЕООД

- Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Габрово“ №43, вх.Б, ет.5, ап.28

- Адрес на упражняване на дейността: гр. Варна, ул. „Охрид“ №4 – Магазин за цветя „Флора Декор“

- Вписване в Търговския Регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 206303337

- Данни за кореспонденция: Адрес - гр. Варна, ул. „Охрид“ №4 – Магазин за цветя „Флора Декор“, тел. за връзка: +359 895/432/064, МОЛ: Соня Василева Стоянова, email: floradecorsm@gmail.com

 

 

Чл.2. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от „ Флора Декор СМ“ ЕООД чрез интерфейса на Търговеца, достъпен на страницата му в Интернет на адрес  www.dostavka-floradecor.com или друго средство за комуникация от разстояние. По силата на сключения договор с  Клиента,  Търговеца се задължава да достави и прехвърли собствеността на Клиента на избраните от него стоки.
Чл.3. Продуктите, които се намират на интернет страницата са по-скоро примерни и описват продуктовата линия на Търговеца.Флористите си запазват правото да променят букетите при не наличност на цветове или цветя в момента на поръчката! Като се съобразяват и изработват подобни аранжировки в подобен стил, като се спазва  стойността на поръчания букет,аранжировка.

Чл.4. Клиентът заплаща възнаграждение на Търговеца  за доставените стоки съгласно условията, определени на интернет сайта и настоящите общи условия.  Възнаграждението е в размер на обявената цена в онлайн магазина.
Чл.5. Търговецът доставя заявената от Клиента стока в срок и условия определени от Търговеца на страницата на електронния магазин, и съгласно настоящите Общи условия. На празници като Свети Валентин и 8 ми март Доставки с конкретен час не се приемат. Цветята се доставят в рамките на работният ден до 18ч. Доставки постъпили в рамките на деня, за който са могат да се приемат до 15 ч след предварително обаждане на посочения телефон, за потвърждение за възможността за изпълнение. Търговеца си запазва правото на отказ за изпълнение при непотвърдена поръчка от негова страна! Пр незададен конкретен час от страна на клиента, доставките се изпълняват в рамките от 10.00-12.00 ч. При постъпила поръчка ден по- рано от деня за доставка. Преди доставката, търговецът се свързва с плучателят по телефона за потвърждение от негова страна  да приеме пратката. След потвърждението, на адреса се изпраща кориер в уточненото и удобно време за получателя. При желание на поръчителя да остане анонимен , запазваме поверителност, но само ако получателя желае да приеме цветята. 

В случай на отказ търговеца се свързва с подателя. В този случай цветята се връщат в магазина и търговеца не носи отговорност по разходите на поръчката, те остават за сметка на поръчителя.Той може да вземе букета от физическият магазин на Флора Декор в рамките на 24 часа се съхраняват. 
Чл.6.  По смисъла на настоящите условия:

а) „електронен магазин“ – означава уебсайт на уеб адрес: www.dostavka-floradecor.com
б) „търговец“ – означава „ Флора Декор СМ“ ЕООД, вписано в Търговския Регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 206303337, със седалище и адрес на  управление: гр.Варна, район „Одесос“,  ул.“Габрово“ №43, вх.Б, ет.5, ап.28

в) „стока“ – означава всеки предлаган в електронния магазин артикул, който е описан с основни характеристики, изображение и продажна цена.
г) „клиент“ – означава всяко физическо или юридическо лице,  което е направило поръчка за закупуване на артикул от търговеца чрез електронния магазин, което е потвърдило настоящите Общи условия. Със заявяването на поръчката клиентът декларира, че е навършил 18 години (за клиентите-физически лица). При съмнение относно пълнолетието на клиента - физическо лице, търговецът си запазва правото да откаже поръчката/да прекрати договора, като уведоми клиента за това.
д) „лични данни“ – означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
е) „цена на стоката“ – означава цената за букет в български лева с начислен ДДС. ДОСТАВКАТА  Е БЕЗПЛАТНА ЗА ГРАД ВАРНА И ГРАД БУРГАС. Доставки извън тези градове се извършват от кориерска фирма- Еконт , като цената зависи от  обема и тежеста на букета  . Заплащането се извършва по банков път на посочената банкова сметка или в брой във физическия магазин.

з) „общи условия“ - означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон находящ се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, клиентът изрично и безусловно се съгалсява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.dostavka-floradecor.com
и)ЗЗП – означава Закон за защита на потребителите

й)ЗЗЛД – означава Закон за защита на личните данни

Чл.7. Приложение на общите условия

а) Настоящите общи условия се прилагат в отношения с Клиентите, извършили поръчка на Уебсайта  www.dostavka-floradecor.com

Общите условия подлежат  актуализирани и променяни по всяко време, без да е необходимо  уведомяване на Клиентите. Търговецът не носи отговорност, в случай че Клиентите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.


II. ОНЛАЙН ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ

Чл.8. След избор на  артикул, за да се осъществи покупката му, следва да се преминат следните стъпки:

  • Стъпка 1 - Попълват се полетата, които излизат под него:  Име, фамилия, e-mail и телефон на поръчителя (при необходимост от издаване на фактура, се попълват необходимите данни), адрес  за доставка на стоката, име и телефон на получателя. Данни, които се изискват ще бъдат използвани от Търговеца единствено и само за извършване на доставка на поръчани стоки от страна на Клиента. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Клиентът предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени, Търговецът има право да не извърши доставката. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да променя въведената от него информация в бланката.
  • Стъпка 2 - Посочва се дата и час на доставка,  като това изявление на Клиента има обвързваща сила за Продавача
  • Стъпка 3 - При желание, Клиентът попълва поле с текст за поздравителна картичка, която е включена в цената на артикула.
  • Стъпка 4 - Избира се метод на плащане
  • Стъпка 5 - Натиска се бутон „Купи“

Чл.9. (1) Договорът за продажба между Търговеца и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване от Търговеца на заявката /поръчката/ направена от Клиента.

(2) В случай, че артикулът е наличен, Търговецът се задължава да потвърди направената поръчка от Клиента чрез телефонно обаждане или на посочения от него е-майл.Търговеца си запазва правото да прави промени по букетите, в случай на не наличност на цвете или цвят, в момента на поръчката!

Чл.10. При правилно заявена и потвърдена поръчка договорните отношения между Търговеца и Клиента не подлежат на промяна с изключение на:
- Получателят на артикула е на друг адрес от посочения в поръчката;

-  Поръчителят изрично предупреди Търговеца за промяна в адреса на доставката.

Чл.11.  В случай, че Клиентът предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация при извършване на заявка за поръчка, Търговецът има право да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. Търговецът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена заявка за поръчка, извършена във връзка с получената от Клиента информация при извършване на Поръчка. Търговецът не носи отговорност за недоставени поръчки или други неизпълнения, поради неактуални данни и повторното изпращане на артикули се поема от Клиента.

Чл.12. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични или не са в сезон. В този случай ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява Клиента за изчерпването на посочения от него телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или замяна на даден елемент (цвете) от артикула, без да се нарушава общата визия и обем.

Чл.13.  Доставката се изпълнява след заплащане на стойността на избрания артикул.

Чл.14.  За осъществена поръчка в рамките на деня за град Варна, Клиентът се обажда на тел. + 359 895 432 064 за потвърждаване на наличността на избрания артикул и възможността за изпълнение на поръчката. Като при не възможност за изпълнение, от страна на търговеца в рамките на деня , има право да откаже поръчката. Ако клиента е извършил плащане, то се възтановява .Ако се прави по карта, то се извършва в рамките на 14 работни дни. След уточнение по телефона на за възможността за доставка на цветя за деня, на приета и платена поръчка  до 14.00ч се изпълнява  в рамките на 2 два за деня за гр. Варна!  Доставка на цветя за град Бургас се приема и изпълнява в рамките на два работени дени  преди дата на доставката. За поръчки за град Бургас, молим да се свържете предварително с нас на посочения телефонен номер. Доставката в град Варна и град Бургас е безплатна! Доставка на цветя в цялата страна се извършва с куриерска фирма - Еконт като поръчки се приемат до два работни дни преди датата на доставката след предварително уточнение на посочения телефон е.Доставки до комплексите “Свети Константин и Елена “ се таксуват - 10 лв. До комплекс “ Златни пясъци -15 лв.  Сумата се заплаща по банков път, отделно от сумата на избраният артикул. Поръчки за доставка   извън  гр. Варна се приемат единствено и само след  предварително обаждане на посочения телефон за поръчки, за потвърждение за възможността за изпълнение в избраният ден за доставка и населено място. При невъзможност за изпълнение на ангажимента , в посочения ден и часови диапазон от клиента или поради не наличност на цветя, търговецът има правото да не приеме поръчката.При отказ от страна на получателя да приеме цветята, те се връщат в магазина и клиента има право да ги получи до 24 часа от физическият магазин. Като след изтичане на посочения часови диапазон, търговеца не носи отговорност, разходите са за сметка на клиента. 


III. МЕТОДИ И УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл.15.  Плащането на избран артикул може да се осъществи чрез банков превод по банкова сметка в банка ОББ с IBAN - BG46UBBS80021011463050 или дебитна/кредитна карта през виртуален ПОС терминал, разположен на интерфейса на електронния магазин www.dostavka-floradecor.com. Картите, които се приемат са VISA, Master Card, Dinners, JCB, V PAY.

Чл.16.   При избран начин на плащане „Банков превод”, Клиентът заплаща стойността на поръчания артикул, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на “Флора Декор СМ” ЕООД, посочена на сайта в момента на осъществяване на поръчката. В платежното нареждане като основание за плащане се посочва номера на поръчката, генериран при изпращането й. В случай, че плащането се извършва в деня на доставката, учтиво молим да бъде изпратена снимка/скрийншот на платежното нареждане на имейл floradecorsm@gmail.com.

Чл.17.  В случай, че Клиентът избере метод за плащане  с банкова карта, заплащането се извършва чрез виртуален ПОС терминал на интернет сайта на „Флора Декор СМ“ ЕООД.


IV. ДОСТАВКА

Чл.18.   Стоките, поръчани от електронния магазин на „Флора Декор СМ“ ЕООД се доставят на посочения  от Клиента адрес, ден и час. Търговецът предоставя безплатна доставка в рамките на град Варна и град Бургас. Доставки  в електронния магазин www.dostavka-floradecor.com се приемат 24 часа, а доставки до адрес се извършват в часовия диапазон от 9:00 до 19:00 часа, с възможност за уточнение с личните желания на клиента. За сигурността на Клиента, Търговецът изпълнява своите доставки с личен доставчик. При желание клиентът бива лично уведомен за изпълнената доставка чрез телефонно обаждане или имейл.

Чл.19.  Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА като той носи отговорност за цялостта и свежестта на предоставения от него артикул. При посочен неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

Чл.20.  При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

 

V. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Чл.21. Клиентът има право да се откаже от заявената и платена поръчка, до 2 работни дни, преди посочената дата за доставка.

Чл.22. (1) Съгласно закона, възстановяването на стойността ще бъде осъществено в рамките до 30 (тридесет) дни от датата на отказа.

(2) В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 15 дни.

Чл.23. (1) При установяване на повреда в момента на доставка или на несъответствие на артикула с поръчания Клиентът има право да поиска възстановяване на заплатената от него сума или замяна. Възстановяването на заплатената сума става по реда на ал.1 или ал.2 от настоящия член.

(2) При замяна на артикул, САМО в следствие на установени дефекти в артикула, причинени от Търговеца, Клиентът е длъжен лично да върне стоката във физическия магазин на Търговеца, намиращ се в гр.Варна. ул. Охрид №4, лично или от упълномощено от него лице. В случай на замяна на артикула, Клиентът трябва да предаде стоката в цялостен вид, без да е нарушена нейната цялост. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Клиента.

 

VI. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.24. След издаването на артикул и неговата доставка до потребителя, и неустановена повреда Търговецът не поема гаранционна отговорност, защото продаваните стоки са в сектор бързо развалящи се и изискват специфични условия за съхранение, като подходяща температура и достатъчно количество вода.

Търговецът носи отговорност и предоставя гаранция единствено за свежестта и целостта на закупения артикул в момента на доставката, а не в последсвие след приемането й от Клиента или упълномощено от него лице.

VII. ОТГОВОРНОСТ

Чл.25. Търговецът предоставя точна и актуална информация за дейността и предлаганите от него артикули на своя Сайт, но е възможно  в тази информация да има пропуски или неточности. Търговецът не гарантира точността и пълнотата на поместената на Сайта информация и не може да бъде отговорен за евентуални грешки или пропуски. Търговецът не носи отговорност за каквито и да е вреди и пропуснати ползи, претърпени в резултат от ползването на Сайта.

Цялата предоставена информация в сайта е в съответствие с действащото българско законодателство, но „Флора Декор СМ“ ЕООД не носи отговорност за нейната евентуална  засегнатост от страна на трети лица, в следствие на хакерски атаки.

 

VIII. АВТОРСКО ПРАВО

Всички снимкови и текстови материали в сайта www.dostavka-floradecor.com са обект на авторско право от „Флора Декор СМ“ ЕООД.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

А) „Флора Декор СМ“ ЕООД се придържа строго към конфиденциалност и отговорно ползване на личната информация, която събираме от клиенти или посетители на нашия уеб сайт. В момента на предоставяне на информация, Вие се съгласявате „Флора Декор СМ“ ЕООД да ползва тази информация, както е описано тук.

б) Информацията, която „Флора Декор СМ“ ЕООД събира включва:
- име и фамилия, адрес за кореспонденция и доставка, телефонен номер, адрес за електронна поща и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително по елетронна поща или през сайта
Също така е може да събираме информация за ползването на нашите продукти и услуги – вашите предпочитания, за които сме уведомени или информация, която ни е предоставена доброволно, с цел по – добро и качествено обсулжване от наша страна. Лична информация се събира в момента, в който потребители генерират поръчка в сайта www.dostavka-floradecor.com. Клиентът дава съгласие за събирането, обработката и използването им с цел обработка на заявката и завършването на поръчката, както и за установяване на контакт (включително изпращането на имейл за потвърждение на поръчката). Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период.
 

в)  „Флора Декор СМ“ ЕООД събира и използва лични данни с цел:

- отговаряне на запитвания;
- обработка на поръчки, заявки и доставки;

- разрешаване на проблеми свързани с артикулите и доставките;
- изпълнение на идивидуални поръчки, които не са въведени в съдържанието на електрнония магазин www.dostavka-floradecor.com;

- подобряване качеството и създаване на услуги, които задоволяват потребностите Ви.
 

г) Личната информацията на всеки един Клиент се събира и съхранява в наша база данни, от която Вие имате право да се отпишете по всяко едно време. Ако желаете това, моля свържете се с нас на имейл floradecorsm@gmail.com и тел. за връзка +359 895 432 064.

д) Информация може да бъде получена индиректно чрез кукита (cookies). Примери за такава информация са вашият IP адрес, вътрешните страници и реда, в който ги посещавате и статус на кукита (cookies), които са поставени на Вашия компютър от сайта. Това става автоматично в момента, в който достъпвате www.dostavka-floradecor.com. Тази информация се използва за подобряване на уеб сайта и по никакъв начин не Ви идентифицира лично.

е) Кукитата (cookies) позволяват на уеб сайтовете да идентифицират отделните посетители и по възможност да показват страници, пригодени за конкретния потребител. Те дават на уеб сайтовете памет, с която да разпознават и различават посетители един от друг. Това е  текстов низ от символи, който се прехвърля от сайта върху браузъра на Вашия компютър. Cookies се съхранява като файл на Вашия компютър и се използва от уеб сайта, за да запомни компютъра, от който достъпвате сайта. Едно cookie обикновено съдържа име на домейн, от който идва cookie, дата и време за изтичане валидността на cookie и стойност.

ж) Посещавайки  нашия уеб сайт е възможно  да Ви изпратим cookie, което да ни помогне да идентифицираме Вашия компютър като отделен потребител. Събирайки анонимна статистика,  ни помога да разберем как посетителите използват нашия сайт, което  ни дава  насоки за подобряване на неговата структура. Потребителските кукита се използват за, но не единствено, проследяване действията на уеб сайта  www.dostavka-floradecor.com  посредством Google Analytics, с цел подобряване на предоставяните услуги и съдържанието.

и) В случай че предпочитате да не получавате cookie, можете да настроите браузъра си да Ви предупреждава преди да приема cookie или можете изцяло да изключите получаването на cookie във Вашия браузър.

й) „Флора Декор СМ“ ЕООД няма право да продава, отдава и търгува или умишлено да разкрие, или да предостави на трети лица всякаква лична информация, получена от клиенти,  или посетители на електронния магазин с изключение на следните случаи:

-  „Флора Декор СМ“ ЕООД може да разкрие лична информация на трети лица, в случай че това разкриване се изисква от закона;

-  „Флора Декор СМ“ ЕООД може да разкрие лична информация с пратки към Вас единствено с цел коректното изпълнение на доставката на поръчката;

-  „Флора Декор СМ“ ЕООД може да разкрие лична информация, ако е получено предварително Вашето съгласие за това.

к)  „Флора Декор СМ“ ЕООД е предпазила вашите лични данни, тяхната конфеденциалност и сигурност. Единствено оторизираният персонал на „Флора Декор СМ“ ЕООД ще има достъп до лични данни и тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки предприетите мерките за сигурност, „Флора Декор СМ“ ЕООД не може да гарантира, че неоторизирани лица няма да получат достъп до личните Ви данни, предвид глобалността на интернет пространството, неговите специфики и непредвидимата възможност от хакерски атаки.

л)  „Флора Декор СМ“ ЕООД  няма достъп до:
- картовите данни на клиентите, достъп има само и единствено обслужващата банката;
- няма достъп до автентикационни данни, а само и единствено банката, която е издала карта на Клиента;
Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между компютъра на Клиента и платежната страница на обслужващата банка. Автентичността на картата се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2).

м) За идентифицирането на картодържателя, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - в случай, че Клиентът е регистриран да ги използва.

н) „Флора Декор СМ“ ЕООД си запазва правото да промени политика за конфеденциалност. Всяка променя би била отразена в общите условия, в момента на променя.  В случай че искате да се свържете с нас във връзка с нашата политика за лични данни, може да го направите на email floradecorsm@gmail.com или на посочения телефон за връзка +359 895 432 064.

 

НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ СА СЪОБРАЗЕНИ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (ЗЗП), КАКТО И С ДРУГИТЕ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ДЕЙСТВАЩИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.